VELKOMMEN TIL OSS!
Forside /  Smak av Italia utvider med stort hovedlager på Klokkarstua i Asker Kommune
Smak av Italia og Kirkeng Eiendom har inngått en avtale som gjør Smak av Italia til eier av en 4,2 mål stor tomt ved siden av KIWI på Klokkarstua. Planen er å bygge et nytt stort hovedlager med plass til varer for alle butikkene og nettbutikken, samt administrasjon.

Smak av Italia utvider med stort hovedlager på Klokkarstua i Asker Kommune

Smak av Italia og Kirkeng Eiendom har inngått en avtale som gjør Smak av Italia til eier av en 4,2 mål stor tomt ved siden av KIWI på Klokkarstua. Planen er å bygge et nytt stort hovedlager med plass til varer for alle butikkene og nettbutikken, samt administrasjon.

Cristiano Comelli, styreleder i Smak av Italia mener det er et nødvendig steg for å fortsette utviklingen av Smak av Italia i Norge. Vårt butikk-konsept er ønsket til stadig flere kjøpesentre og områder. 

Den 28.april åpner vår hittil største butikk på Majorstua i Oslo. Butikken er den tredje i Oslo og vil bidra til videre vekst. For å dekke en økende etterspørsel etter våre varer, er vi avhengig av god logistikkflyt mellom Italia og Norge. 

Målet er å samle varemottak fra Italia og utsendelse til alle butikker i et stort lager på Klokkarstua.

Arbeidet er planlagt å starte i begynnelsen av 2023.

En foreløpig skisse av planlagt bygg

Smak av Italia hadde en omsetning i 2021 på 52 millioner og har 50 ansatte i Oslo og Asker.

Lars Erik Kirkeng i Kirkeng Eiendom gir uttrykk for at et salg av tomt til Smak av Italia er en ny milepæl for den videre utviklingen av næringsparken på Klokkarstua. Dette viser hvordan en fremtidig bruk av næringsparken vil være, med flere gode og sterke bedrifter som skaper masse aktivitet og arbeidsplasser lokalt. Vi er både stolte og glade for at en lokal suksessbedrift som Smak av Italia velger å legge hovedaktiviteten sin her og tilføre flere arbeidsplasser til Klokkarstua næringspark.

Amicoklubb

Top